Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
015
2024

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (Τράπεζα Πειραιώς) του ΑΣΔΑ

013
2024

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο: “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)”

012
2024

Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2024, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος

011
2024

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 350/2024) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της 4ης ημερίδας και του Συνεδρίου του έργου “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)”

010
2024

Λήψη απόφασης για έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»

009
2024

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

008
2024

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.