Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
105
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨»

104
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»

103
2023

Λήψη απόφασης για την έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογ

102
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 5023/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση υποβολής του 2ου παραδοτέου του έργου «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού κ

101
2023

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου»

099
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ¨CLIMA-MED¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨

© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.