Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
113
2023

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 6250/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση υφιστάμενου σχεδιασμού αναφορικά με την υλοποίηση επιχειρηματικών αποστολών/συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης κ

112
2023

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του προγραμματισμού συμμετοχής, σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών αποστολών / συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

111
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «EUI (Εuropean Urban Initiative) – Peer Review» στην Coimbra της Πορτογαλίας, μετάβαση εκπροσώπων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

110
2023

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 5797/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την μεταφορά ανοιχτού εργαστηρίου από το Παραδοτέο Π7 στο Παραδοτέο Π8 του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

107
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη GITEX GLOBAL 2023 στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», καθορισμός των εξόδων και έκδοση εντάλματος π

© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.