Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
050
2024

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθ.94/2021 (ΑΔΑ:940ΗΟΡΕΓ-80Ι) απόφασης της Ε.Ε. ως προς την καθιέρωση 16ωρης λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ

047
2024

Τροποποίησης της υπ’ αριθ.19/2024 (ΑΔΑ:ΨΞΙΤΟΡΕΓ- ΕΞΟ) απόφασης της ΕΕ περί: Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας

044
2024

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

043
2024

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (Τράπεζα Πειραιώς) του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.