Οικονομικά στοιχεία

Αρχική » Ο ΑΣΔΑ » Οικονομικά στοιχεία

Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία

Εκτέλεση Προϋπολογισμού

2017

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

2018

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

2019

Ιανουάριος - Δεκέμβριος

2020

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μαϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος,Δεκέμβριος

2021

Ιανουάριος , Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μαϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

2022

Ιανουάριος , Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μαϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

2023

Ιανουάριος , Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μαϊος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.