Συνεδριάσεις ΕΕ

23-02-2023 6η Συνεδρίαση

Περιστέρι:20/02/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:979

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
2.Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος
3.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώων του ΑΣΔΑ στο Τορίνο της Ιταλίας¨ (Αποφ. Ε.Ε 13/2023)
4.Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
5.Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης¨ και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
6.Επικύρωση η μη του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ. 4289/03.08.2022 σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΩΒ7ΟΡΕΓ-ΠΝ5, ΑΔΑΜ: 22SYMV011050586).

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
021
2023

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

022
2023

Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος

023
2023

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώων του ΑΣΔΑ στο Τορίνο της Ιταλίας¨ (Αποφ. Ε.Ε 13/2023)

024
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.