Συνεδριάσεις ΕΕ

16-11-2023 30η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 13/11/2023

Αρ.Πρωτ.: 6522

Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 30η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη  16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του ΑΣΔΑ (ΚΗΟ-ΚΗΗ-ΚΗΙ-ΒΝΚ) έτους 2024
  2. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
  3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης¨ και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»

Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
121
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

120
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

119
2023

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του ΑΣΔΑ (ΚΗΟ-ΚΗΗ-ΚΗΙ-ΒΝΚ) έτους 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.