Συνεδριάσεις ΕΕ

09-11-2023 29η Συνεδρίαση

Περιστέρι:  06/11/2023

Αρ.Πρωτ.: 6403

Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 29η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη  09 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
  2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στη Coimbra της Πορτογαλίας
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»

 

Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
118
2023

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ

117
2023

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στη Coimbra της Πορτογαλίας

116
2023

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.