Προκηρύξεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω

Ολοκληρώθηκε

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ανακοινώνει την  πρόσληψη προσωπικού τριάντα πέντε (35) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω – 2024, για χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες, ως εξής:

–  Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)

–  Πέντε (5) Οδηγοί με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

–  Εννέα (9) Οδηγοί με άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας ή Β΄ Κατηγορίας

–  Επτά (7) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

–  Δεκατρείς (13) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση της Ειδικότητας που επιθυμούν και την αποστείλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@asda.gr

ή

  1. Στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 Περιστέρι αυτοπρόσωπα ή με εξουσιοδοτημένο αρμοδίως πρόσωπο, από Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως και Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00

 

Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
Αίτηση Χειριστή Μηχανήματος Έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή (JCB)
Αίτηση Οδηγού με άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ’ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Αίτηση Οδηγού με άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
Αίτηση Οδηγού με άδεια οδήγησης Β΄ Κατηγορίας
Αίτηση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Αίτηση Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.