Οργανόγραμμα

Αρχική » Ο ΑΣΔΑ » Οργανόγραμμα

Πρόεδρος ΑΣΔΑ

Τσίρμπας Γεώργιος - Σταύρος

Γενικός Γραμματέας

Αρβανίτης Θεόδωρος

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου (ΑΤΔΥΟΣ)

Μπραϊμη Ευανθία
Εσ.: 204
Δαλέκος Βασίλης

Νομική Υπηρεσία

Τσιμπούρης Σταύρος
Εσ.: 232
Παπανδρεοπούλου Χριστίνα
Εσ.: 212

Γενική Διεύθυνση ΑΣΔΑ (ΓΔ)

Διαμαντόπουλος Μόσχος
Γενικός Διευθυντής
Εσ.: 207

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (ΑΤΠΠ)

Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Προϊστάμενος τμήματος
Εσ.: 264
Καρυπίδης Ζαχαρίας
Εσ.: 254

Γενικός Γραμματέας

Αρβανίτης Θεόδωρος

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (ΑΤΠΠ)

Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Προϊστάμενος τμήματος
Εσ.: 264
Καρυπίδης Ζαχαρίας
Εσ.: 254

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνων Συνδέσμου (ΑΤΔΥΟΣ)

Παπανδρεοπούλου Χριστίνα
Εσ.: 205
Μπραϊμη Ευανθία
Εσ.: 204
Δαλέκος Βασίλης

Γενική Διεύθυνση ΑΣΔΑ (ΓΔ)

Διαμαντόπουλος Μόσχος
Γενικός Διευθυντής
Εσ.: 207

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΙΔΟΥ)

Γιαννούσης Γεώργιος
Διευθυντής
Εσ.: 221

Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ)

Ελισσαίου Γεώργιος
Διευθυντής
Εσ.: 263

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ)

Κάγκα Μαρία
Διευθύντρια
Εσ.: 266

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (ΑΤΔΥ)

Τσιμπούρης Σταύρος
Προϊστάμενος Τμήματος
Εσ.: 232

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ)

Τσάκωνα Μαρία
Προϊσταμένη Τμήματος
Εσ.: 211

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (ΤΟΥ)

Κατωπόδης Ανδρέας
Εσ.: 253
Παρασκευά Αναστασία
Εσ.: 256
Καλαντώνη Θεονύμφη
Εσ.: 262

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (ΤΔΥ)

Αντωνοπούλου Σπυριδούλα
Προϊσταμένη Τμήματος
Εσ.: 231
Αλεβίζος Παναγιώτης
Εσ.: 201
Τσισμαλίδη Μαργαρίτα
Εσ.: 233

Τμήμα Πληροφορικής (ΤΠ)

Ζηρήνης Απόστολος
Προϊστάμενος Τμήματος
Εσ.: 241
Δεμαρίας Σπυρίδων
Εσ.: 243
Τσιντζέλης Ελευθέριος
Εσ.: 244

Αυτοτελές Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας (ΑΓΤΥ)

Κολυβάκη Πελαγία
Εσ.: 226

Τμήμα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης (ΤΠΑ)

Χαρακίδα Ιωάννα
Προϊσταμένη Τμήματος
Εσ.: 267
Σμυρνής Παναγιώτης
Εσ.: 279

Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων (ΤΔΠ)

Κυζιρίδη Νέλλη
Προϊσταμένη Τμήματος
Εσ.: 224
Λεοντακιανάκου Ζωή
Εσ.: 274
Λώλη - Σαλτερή Ιωάννα
Εσ.: 235
Μαθιουδάκη Θεοδοσία
Εσ.: 276
Σίρπης Γεώργιος
Εσ.: 273

Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης - Υποστήριξης (ΑΓΟΥ)

Μπίμπας Παναγιώτης
Εσ.: 278

Τμήμα Μελετών & Έργων (TΜΕ)

Γεωργόπουλος Παναγιώτης
Εσ.: 264
Χωματά Σοφία
Εσ.: 272
Τασούλης Σπυρίδων
Εσ.: 269

Τμήμα Συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού & Οχημάτων (TΣHΕΟ)

Τασούλης Σπυρίδων
Εσ.: 269
Γερολυμάτος Γεράσιμος
Εσ.: 265
Γεωργοπούλου Φρύνη
Εσ.: 234
Καρυπίδης Ζαχαρίας
Εσ.: 254

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (ΑΓΔΥ)

Γιαννίμπας Διονύσιος

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας (ΑΓΔΠ)

Γεωργακόπουλος Χρήστος
Εσ.: 255
Ντράχα Παρασκευή
Εσ.: 212
Γκίκα Βασιλική
Εσ.: 257
Μενεγή Στέλλα
Εσ.: 225
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.