Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
032
2008

Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου για την από 21/01/2008 αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του ΑΣΔΑ και του Δήμου Χαϊδαρίου

030
2008

Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος

029
2008

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Περιστερίου, ΑΣΔΑ και ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ Α.Ε. για τη «Δημιουργία δικτύου εξυπηρέτησης – πρόσβασης όλων των κατοίκων των περιοχών – συνοικιών του Δήμου Περιστερίου με τις Δημόσιες Υπηρεσίες του κέντρου του, ορισμός μελώ

028
2008

Τροποποίηση της τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την εκτέλεση του έργου «Αναμορφώσεις – αποκαταστάσεις πάρκου πρώην Λοιμωδών»

027
2008

Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ396 στην περιοχή Κακοσούλι»

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.