Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
086
2008

Κατακύρωση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής για την ¨Προμήθεια πανό για την ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου για το Ποικίλο Όρος¨

085
2008

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ¨Επισκευή και τροποποίηση των υπερκατασκευών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου των δήμων του ΑΣΔΑ¨ και διάθεση πίστωσης ποσού

084
2008

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ¨Επισκευή των εγκαταστάσεων άρδευσης του ΑΣΔΑ στο Ποικίλο Όρος¨ και διάθεση πίστωσης ποσού

083
2008

Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες αποψίλωσης στο Χαϊδάρι, στην Αγία Βαρβάρα και στον Κορυδαλλό – 2008¨, κατάρτιση των όρων διακήρυξης, καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας και διάθεση πίστωσης ποσού

082
2008

Έγκριση της μελέτης ¨Εργασίες αποψίλωσης σε Περιστέρι, Πετρούπολη, Ίλιον και Καματερό – 2008΄, κατάρτιση των όρων διακήρυξης, καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας και διάθεση πίστωσης ποσού

081
2008

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την ¨Προμήθεια κάδου φορτωτή για το JCB ΜΕ 54612¨ και διάθεση πίστωσης ποσού

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.