Αποφάσεις ΕΕ

Search
ApofaseisEE-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Συνεδρίαση
Αρχείο
121
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης “Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο : Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

120
2023

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου “Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου”

119
2023

Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του ΑΣΔΑ (ΚΗΟ-ΚΗΗ-ΚΗΙ-ΒΝΚ) έτους 2024

115
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Impact Hub, στην Ρώμη της Ιταλίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα

© 2023 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.