Αποφάσεις ΔΣ

Search
ApofaseisDS-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
2
2009

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

1
2009

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

17
2008

7η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008

16
2008

Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2009

15
2008

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2009

14
2008

Η πορεία κινητοποιήσεων για τη διάσωση του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

13
2008

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008

12
2008

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2008

11
2008

Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2007

10
2008

Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2007

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.