Αποφάσεις ΔΣ

Search
ApofaseisDS-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
11
2022

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

10
2022

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2023

9
2022

Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

8
2022

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

7
2022

Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

6
2022

Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

5
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 2023

4
2022

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

3
2022

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

2
2022

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.