Αποφάσεις ΔΣ

Search
ApofaseisDS-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
8
2022

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

7
2022

Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

6
2022

Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

5
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 2023

4
2022

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

3
2022

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

2
2022

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

1
2022

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

15
2021

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2021

14
2021

Λήψη απόφασης για έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 2022

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.