Αποφάσεις ΔΣ

Search
ApofaseisDS-etos
Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΔΣ
Αρχείο
007
2024

Εκλογή Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

006
2024

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

005
2024

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

004
2024

Εκλογή Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

003
2024

Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

002
2024

Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

001
2024

1η Αναμόρφωση πρoϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

13
2023

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

12
2023

6η Αναμόρφωση πρoϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

11
2023

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.