Αρχείο Μελετών

Αρχική » Ο ΑΣΔΑ » Αρχείο Μελετών
Search
ArxeioMeletwn-etos
ΑΑ
Ημ/νία
Τίτλος
Κόστος
Αρχείο
9
21/10/2022

Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ+

39.928,00€
8
18/07/2022

Καθαριότητα του κτιρίου του ΑΣΔΑ

23.810,00€
7
24/05/2022

Μελέτη γάλακτος για το προσωπικο του ΑΣΔΑ

3.944,00€
6
13/05/2022

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΒΑ Δυτικής Αθήνας

674.560,00€
5
10/05/2022

Υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων ΤΕΒΑ για το έτος 2022

271.653,00€
4
22/03/2022

Εκ των υστέρων ex post αξιολόγηση της πράξης ” Υποέργο 4″

37.200,00€
3
11/03/2022

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ΑΣΔΑ στην κατάρτιση σχεδίου δράσης για την οργάνωση του περιαστικού πρασίνου, των δικτύων πράσινων διαδρομών και την ανάδειξη των Αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων της Δυτικής Αθήνας

31.000,00€
2
11/03/2022

Δράσεις Διοικητικής / Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού «υπερδέσμευσης» και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης – δημοσιότητας έτους 2022

249.364,00€
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.