Αρχείο Μελετών

Αρχική » Ο ΑΣΔΑ » Αρχείο Μελετών
Search
ArxeioMeletwn-etos
ΑΑ
Ημ/νία
Τίτλος
Κόστος
Αρχείο
6
26/06/2023

Εργασίες καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ

23.810,00€
5
01/06/2023

“Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής για το έτος 2023, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019”

24.4580,12€
4
11/05/2023

Μελέτη παροχής γάλακτος στους δικαιούχους του ΑΣΔΑ

4.650,00€
3
04/04/2023

Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθιση φωτισμου του Γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου

74.400,00€
2
24/01/2023

«Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων)»

66.960,00€
1
01/01/2023

«Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων»

213.949,60€
11
19/12/2022

Προχή υπηρεσιών δημοσιότητας και διαχειρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

49.476,00€
10
08/12/2022

Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων

230.888,00€
© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.