Συνεδριάσεις ΕΕ

30-12-2022 31η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 27/12/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 7085

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 31η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1.’Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.51/22 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.12/2022)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
125
2022

‘Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.51/22 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.12/2022)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.