Συνεδριάσεις ΕΕ

30-05-2007 15η Συνεδρίαση

Περιστέρι :24/05/07 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.:1920
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 15η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2007, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Tετάρτη 30 Μαΐου 2007 και ώρα 13.00 μ.μ.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Εκδίκαση της προσφυγής κατά της 097/07 απόφασης της Ε.Ε για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»
2. Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ-2007» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
3. Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ, ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και της Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β για την «Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου δικτύου CITUM στη Δυτική Αθήνα», ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και διάθεση πίστωσης ποσού
5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης ¨Προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα προληπτικής δασοπυρόσβεσης του Όρους Αιγάλεω¨, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, καθορισμού ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας και διάθεση πίστωση ποσού
6. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγ. Βαρβάρας για την εκτέλεση του έργου ¨Αναμορφώσεις – αποκαταστάσεις πάρκου πρώην Λοιμωδών¨
7. Άσκηση ένστασης ή μη στις υπ΄ αριθμ. 010737, 080348 & 933/07 πράξεις του ΙΚΑ Περιστερίου
8. Ανάθεση εργασίας για την μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Δ.Σ για το έτος 2007
9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης του έργου «Ανάπλαση Οδών Έβρου (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) και Κορυτσάς (από Ιερά Οδό έως Εδέσσης) στο Δήμο Αιγάλεω»
10. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΖΑΪΜΗ ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ)»
11. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΝΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗ»
12. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ¨Επισκευή δικτύων άρδευσης στο Ποικίλο¨ και διάθεση πίστωσης ποσού
13. Εφαρμογή του άρθρου 35 παρ.6 Ν.609/85 για το έργο «Φυτοτεχνικές Παρεμβάσεις στην Ιερά Οδό (Τομέας 1): Ανάπλαση των χώρων γύρω από το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας «Αγία Βαρβάρα» και Κέντρου Χανσενικών»
14. Ανάθεση εργασίας για την πιστοποίηση του πολυμηχανήματος ΜΕ 68509 και του JCB ΜΕ 54612 του ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού
15. Ορισμός επιτροπής παραλαβής & πιστοποίησης για το έργο «Δράση Συμβουλευτικής του ΑΣΔΑ στο πλαίσιο του σχεδίου ¨Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών¨»
16. Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων σε υπάλληλο του ΑΣΔΑ, έκδοση εντάλματος πληρωμής και διάθεση πίστωσης ποσού
17. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης «Εκδήλωση στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των δημοτών της Δυτικής Αθήνας για το περιβάλλον» και διάθεση πίστωσης ποσού
18. Ανάθεση της εργασίας ««Εκδήλωση στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των δημοτών της Δυτικής Αθήνας για το περιβάλλον»
19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο για την χρονική περίοδο 2007-2011
20. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (απόφ.82/07 περί ¨Συμμετοχής εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην ενδιάμεση συνάντηση εργασίας της Β΄ φάσης του δικτύου πόλεων CITUM στο Βέλγιο και έκδοση εντάλματος προπληρωμής)
21. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (απόφ.83/07 περί ¨Συμμετοχής εκπροσώπων του ΑΣΔΑ σε συνάντηση του δικτύου CTWG του προγράμματος URBACT στη Σκοτία και έκδοση εντάλματος προπληρωμής)

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Παναγιώτης Μπιτούνης

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
109
2007

Εκδίκαση της προσφυγής κατά της 097/07 απόφασης της Ε.Ε για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

110
2007

Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΙΛΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΜΑΤΕΡΟ-2007» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος

111
2007

Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ, ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ» και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος

112
2007

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και της Δ.Ε.Α.Δ.Α.Β για την «Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου δικτύου CITUM στη Δυτική Αθήνα», ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και διάθεση πίστωσης ποσού

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.