Συνεδριάσεις ΕΕ

29-03-2023 8η Συνεδρίαση

Περιστέρι:24/03/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:1688

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 8η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπαλλήλου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ
2.Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος
3.Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
4.’Eγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.100/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.19/2023)

5.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων για την ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη ατόμων που υπόκεινται σε ακραία φτώχεια (ωφελούμενοι Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ), στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» Του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων»

6.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελουμένων»

7.Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, του Δήμου Πετρούπολης και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την παροχή της υπηρεσίας “Μελέτη χαρακτηρισμού χωρικής διακύμανσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πετρούπολη”, ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
8.Λήψη απόφασης για την «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ¨Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ¨»

9.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση δράσεων δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

10.Λήψη απόφασης για το Π3 του έργου «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η φάση»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
037
2023

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπαλλήλου για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank του ΑΣΔΑ

038
2023

Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος

039
2023

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

040
2023

‘Eγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.100/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.19/2023)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.