Συνεδριάσεις ΕΕ

29-02-2024 4η Συνεδρίαση

Περιστέρι : 26/02/2024

Αρ.Πρωτ.: 871

Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2024, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10.30

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αιγάλεω και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου πρόσκλησης υποβολής ειδικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+
  3. Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων του ΕΦΔ “Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ” στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” 2021-2027
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΩ2ΟΡΕΓ-ΖΗΓ) απόφασης της Ε.Ε. περί «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας»
  5. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 12.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά της από 17.12.2019 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου από το α’ εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αρ. 444/2016 απόφασης
  6. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 12.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά του από 14.02.2020 κατασχετηρίου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος
  7. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 19.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά του από 14.02.2020 κατασχετηρίου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και της Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία

 

Ο  Πρόεδρος

 

Γεώργιος – Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Ανάργυρων – Καματερού

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
022
2024

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 19.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά του από 14.02.2020 κατασχετηρίου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και της Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία

021
2024

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 12.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά του από 14.02.2020 κατασχετηρίου εις χείρας της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία και της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

020
2024

Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου την 12.03.2024 ενώπιον του ΜΠΑ, για την συζήτηση της ανακοπής κατά της από 17.12.2019 επιταγής προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου από το α’ εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αρ. 444/2016 απόφασης

019
2024

Τροποποίηση της υπ’ αριθ.87/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΩ2ΟΡΕΓ- ΖΗΓ) απόφασης της Ε.Ε. περί “Λήψη απόφασης για συγκρότηση Συνεκτικής Ομάδας σε επίπεδο Χωρικής Αρχής με σκοπό τη Διακυβέρνηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας”

018
2024

Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων του ΕΦΔ “Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ” στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” 2021-2027

017
2024

Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου πρόσκλησης υποβολής ειδικών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Χωρικής Αρχής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), με τίτλο “Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ+

016
2024

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αιγάλεω και εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.