Συνεδριάσεις ΕΕ

27-06-2023 17η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 23/06/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 3715

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 17η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
2.Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους
2022
3.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
4.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17/2023 (ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ) απόφασης της Ε.Ε. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2023»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
072
2023

Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

073
2023

Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

074
2023

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

075
2023

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 17/2023 (ΨΩΙΓΟΡΕΓ-ΖΜΚ) απόφασης της Ε.Ε. «Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2023»

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.