Συνεδριάσεις ΕΕ

26-09-2022 21η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 21/09/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ. 5068

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 21η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής «Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στις Βρυξέλλες (Αποφ. Ε.Ε 80/2022)
2. Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση»
3. Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»
4. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
5. Eπικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Δράσεις Διοικητικής/Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού ¨υπρδέσμευσης¨ και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης- δημοσιότητας έτους 2022»
6. Λήψη απόφασης για έγκριση του επικαιροποιημένου πλάνου δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
082
2022

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής «Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στις Βρυξέλλες (Αποφ. Ε.Ε 80/2022)

083
2022

Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση»

084
2022

Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»

085
2022

Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «eINNO-HUB Δυτικής Αθήνας: Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.