Συνεδριάσεις ΕΕ

26-09-2016 34η Συνεδρίαση

Περιστέρι:21/09/2016 Προς:
Αρ. Πρωτ.:2826 Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 34η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2016, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», κατά της 2132/15.07.2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ
2. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων έργων εκτιμώμενης αξίας μέχρι 1.000.000,00 € (άρθρο 221 παρ.8 α του Ν.4412/2016)
3. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
172
2016

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ», κατά της 2132/15.07.2016 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ

173
2016

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων έργων εκτιμώμενης αξίας μέχρι 1.000.000,00 € (άρθρο 221 παρ.8 α του Ν.4412/2016)

174
2016

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα του ΑΣΔΑ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.