Συνεδριάσεις ΕΕ

25-11-2022 28η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 22/11/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 6283

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:………………………………………………………………………………
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 28η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1.Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αιγάλεω και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
2.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3510/30.06.2022 σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
113
2022

Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο Αιγάλεω και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

114
2022

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3510/30.06.2022 σύμβασης «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) 2018-2019»

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.