Συνεδριάσεις ΕΕ

24-04-2023 10η Συνεδρίαση

Περιστέρι:20/04/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:2169

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 10η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Eπικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων) »
2.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020»
3.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη BioCultura 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
050
2023

Eπικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ-Δικαιούχων)

051
2023

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020»

052
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη BioCultura 2023 στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.