Συνεδριάσεις ΕΕ

23-02-2024 3η Συνεδρίαση

Περιστέρι : 20/02/2024

Αρ.Πρωτ.: 777

Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2024, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10.30

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2024, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο: «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)»
  3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ, στην Τράπεζα Ελλάδος
  4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (Τράπεζα Πειραιώς) του ΑΣΔΑ

 

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος – Σταύρος Τσίρμπας
Δήμαρχος Αγ.Ανάργυρων – Καματερού

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
015
2024

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank (Τράπεζα Πειραιώς) του ΑΣΔΑ

014
2024

Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστών κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του ΑΣΔΑ, στην Τράπεζα Ελλάδος

013
2024

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο: “Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)”

012
2024

Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2024, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.