Συνεδριάσεις ΕΕ

22-12-2022 30η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 19/12/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 6906

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 30η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
2.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ+»
3.Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ.5505/2022 σύμβασης για το έργο “Δράσεις Διοικητικής/Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού “υπερδέσμευσης” και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διάχυσης-δημοσιότητας έτους 2022″
4.Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ.6000/2022 σύμβασης για το έργο “Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση”
5.Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ.1615/2022 σύμβασης για το έργο «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
120
2022

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς

121
2022

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς

122
2022

Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ.5505/2022 σύμβασης για το έργο “Δράσεις Διοικητικής/Διαχειριστικής Υποστήριξης ΤΕΒΑ για την υλοποίηση των διανομών του προϋπολογισμού “υπερδέσμευσης” και την υλοποίηση στοχευμένων

123
2022

Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής της υπ΄αριθ.6000/2022 σύμβασης για το έργο “Υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022-1η φάση”

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.