Συνεδριάσεις ΕΕ

22-01-2007 1η Συνεδρίαση

Περιστέρι :17/01/07 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.: 197
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2007, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 12.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Διάθεση ψήφισης Κ.Α 8111, 8112, 8113, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122, 8123.
2. Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων ΑΣΔΑ
3. Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων μελετών ΑΣΔΑ
4. Eπανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2006 στο οικονομικό έτος 2007
5. Διάθεση πιστώσεων Κ.Α προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2007
6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2007
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής όλων των προμηθειών του Συνδέσμου
8. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Π.Δ 171/87
9. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – Εργασίες συντήρησης μέχρι του ποσού 12.223,04 € – σύμφωνα με το Άρθρο 15 παρ. 2 του ΠΔ 171/87
10. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων σύμφωνα με το Άρθρο 63 του ΠΔ 28/80
11. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το Άρθρο 67 του ΠΔ 28/80
12. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και απευθείας ανάθεση προμηθειών του Συνδέσμου
13. Ορισμός μελών Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών του άρθρου 21 παρ.1 του Π.Δ. 609/85 για το έτος 2007
14. Συνδρομές σε περιοδικά, ΦΕΚ, κ.λ.π. έντυπα για το οικονομικό έτος 2007
15. Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού «Εκτύπωση τεύχους πεπραγμένων ΑΣΔΑ» και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της δημοπρασίας
16. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του τελικού Πινακίου Αμοιβής της μελέτης ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ¨
17. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πετρούπολης»
18. Παράταση προθεσμίας του έργου ¨Διαμόρφωση πλατείας στο Ο.Τ. Γ397 στην περιοχή Κακοσούλι¨
19. Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ)¨

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ
Παναγιώτης Μπιτούνης
Α/Α Ο Αντιπρόεδρος του ΑΣΔΑ
Χαράλαμπος Πετρόπουλος

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
001
2007

Διάθεση ψήφισης Κ.Α 8111, 8112, 8113, 8115, 8116, 8117, 8121, 8122, 8123

002
2007

Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων ΑΣΔΑ

003
2007

Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων μελετών

004
2007

Eπανέκδοση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2006 στο οικονομικό έτος 2007

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.