Συνεδριάσεις ΕΕ

21-12-2023 32η Συνεδρίαση

Περιστέρι : 18/12/2023

Αρ.Πρωτ.: 7308

Προς : Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 32η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Λήψη απόφασης για ανάθεση και αμοιβή δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
  2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 587/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.117/2023)

 

Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
127
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ. 587/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.117/2023)

126
2023

Λήψη απόφασης για ανάθεση και αμοιβή Δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.