Συνεδριάσεις ΕΕ

21-12-2016 42η Συνεδρίαση

Περιστέρι:15/12/2016 Προς:
Αρ. Πρωτ.:3683 Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 42η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2016, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6111 “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του ΑΣΔΑ
3. Έγκριση της επιχορήγησης του Συλλόγου εργαζομένων του ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού
4. Έγκριση της δαπάνης για τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού
5. Έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού και διάθεση πίστωσης ποσού
6. Έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΑΣΔΑ για το έτος 2017
7. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 110,00 σε βάρος του Κ.Α 30.6671 “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων¨ και διάθεση πίστωσης ποσού
8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε 206/16)
9. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού»
10. Έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία εκπαίδευσης των υπαλλήλων του Συνδέσμου στην διαχείριση ψηφιακών εγγράφων και μηνυμάτων με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και διάθεση πίστωσης ποσού

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
232
2016

Λήψη απόφασης για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ¨ – ΕΗΔ

233
2016

Διάθεση πίστωσης ποσού 4.960,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6111 “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

234
2016

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του ΑΣΔΑ

235
2016

Έγκριση της επιχορήγησης του Συλλόγου εργαζομένων του ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.