Συνεδριάσεις ΕΕ

20-10-2023 27η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 17/10/2023 Προς :Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ.Πρωτ.: 5938

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 27η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 20 Oκτωβρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έκθεση 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023
2.Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 5797/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την μεταφορά ανοιχτού εργαστηρίου από το Παραδοτέο Π7 στο Παραδοτέο Π8 του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»
3.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «EUI (Εuropean Urban Initiative) – Peer Review» στην Coimbra της Πορτογαλίας, μετάβαση εκπροσώπων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής
4.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του προγραμματισμού συμμετοχής, σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών αποστολών / συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
112
2023

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του προγραμματισμού συμμετοχής, σχεδιασμού και υλοποίησης επιχειρηματικών αποστολών / συμμετοχής σε εκθέσεις στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

111
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «EUI (Εuropean Urban Initiative) – Peer Review» στην Coimbra της Πορτογαλίας, μετάβαση εκπροσώπων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής

110
2023

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 5797/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την μεταφορά ανοιχτού εργαστηρίου από το Παραδοτέο Π7 στο Παραδοτέο Π8 του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα»

109
2023

Έκθεση 1ου, 2ου & 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.