Συνεδριάσεις ΕΕ

19-06-2023 16η Συνεδρίαση

Περιστέρι:16/06/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:3486

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 16η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3457/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου «Yπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης ΟΠΣ 5029456, κατά τις διαδοχικές Παρατάσεις και Επεκτάσεις αυτής και για το σύνολο των Υποέργων αυτής, στο πλαίσιο του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής¨ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους μετά συνοδευτικών υπηρεσιών αποτίμησης της ικανοποίησης των ωφελούμενων»
2.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.263/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 62/2023)
3.Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ και τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Περιστερίου, Φυλής, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου για το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ», ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
4.Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στο έργο «PADRION» με κωδικό αριθμό: IPA ADRION00131, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «IPA ADRION» του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
068
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ. ΑΣΔΑ 3457/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την παράταση της σύμβασης του έργου «Yπηρεσίες Οικονομικής και Λογιστικής τακτοποίησης και Οριστικοποίησης της Κατάστασης της Αποθήκης Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ της Πράξης

069
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.263/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 62/2023)

070
2023

Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΠΕΚΑ και τους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου, Περιστερίου, Φυλής, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου για το πρόγραμμα στεγαστικής

071
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στο έργο «PADRION» με κωδικό αριθμό: IPA ADRION00131, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «IPA ADRION» του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.