Συνεδριάσεις ΕΕ

18-10-2022 23η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 14/10/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 5545

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 23η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. ‘Eκθεση 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2022
2. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υλοποίηση
Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η φάση»
3. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»
4. Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «”e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας“ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
092
2022

‘Eκθεση 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2022

093
2022

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ έτους 2022- 1η φάση»

094
2022

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους Δήμους της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας»

095
2022

Eπικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «”e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας“ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Επιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.