Συνεδριάσεις ΕΕ

18-05-2023 13η Συνεδρίαση

Περιστέρι:15/05/2023 Προς:Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:2767

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 13η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
2.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων ΕΦΔ-Δικαιούχων)»
3.Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
4.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.212/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 52/2023)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
058
2023

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

059
2023

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των Έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων ΕΦΔ-Δικαιούχων)»

060
2023

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

061
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.212/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 52/2023)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.