Συνεδριάσεις ΕΕ

17-01-2024 1η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 12/01/2024
Αρ.Πρωτ.: 202

Προς:   Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2024, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11.00

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024
  2. Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων – μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 2024
  3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.155/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.ΕΕ.22/2023)
  4. Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023

 

Ο Πρόεδρος

 Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
004
2024

Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2023

003
2024

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.155/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε.22/2023)

002
2024

Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων – μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 2024

001
2024

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προυπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.