Συνεδριάσεις ΕΕ

15-09-2023 24η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 12/09/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ.Πρωτ.: 5197

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 24η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024
2.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ¨CLIMA-MED¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨
3.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 361 και 362/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
100
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 361 και 362/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής

099
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ¨CLIMA-MED¨ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨

098
2023

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.