Συνεδριάσεις ΕΕ

15-02-2008 6η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 15/02/08 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.: 746
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 6η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2008, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 12.00.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Υπαγωγή των Μηχανικών του ΑΣΔΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ασφάλιση του ΙΚΑ, Κλάδος Παροχών ¨Ασθένεια σε χρήμα¨, αναδρομική καταβολή εισφορών και διάθεση πίστωσης ποσού
2. Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του ΑΣΔΑ»
3. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ¨Συντήρηση αντλίας τύπου πομώνας 50 hp στην περιοχή Γρηγορίου στο Ποικίλο Όρος¨ και διάθεση πίστωσης ποσού
4. Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
5. Παραχώρηση φορητών Η/Υ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
043
2008

Υπαγωγή των Μηχανικών του ΑΣΔΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ασφάλιση του ΙΚΑ, Κλάδος Παροχών ¨Ασθένεια σε χρήμα¨, αναδρομική καταβολή εισφορών και διάθεση πίστωσης ποσού

044
2008

Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του ΑΣΔΑ»

045
2008

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ¨Συντήρηση αντλίας τύπου πομώνας 50 hp στην περιοχή Γρηγορίου στο Ποικίλο Όρος¨ και διάθεση πίστωσης ποσού

046
2008

Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.