Συνεδριάσεις ΕΕ

14-12-2007 37η Συνεδρίαση

Περιστέρι:07/12/07 Προς: Γραφεία Δημοτικών Συμβουλίων
Αρ. Πρωτ.: 4773
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο : …………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Σας προσκαλούμε στην 37η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2007, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007 και ώρα 14.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :
1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του συλλόγου εργαζομένων του ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού
2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.06/07 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί σύστασης της πάγιας προκαταβολής
3. Έγκριση της μελέτης για την «Προμήθεια βιβλίων» και διάθεση πίστωσης ποσού
4. Ανάθεση εργασίας για την παροχή ειδών διατροφής για την ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση» και διάθεση πίστωσης ποσού
5. Aνάθεση εργασίας για την μαγνητοφώνηση – απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση» και διάθεση πίστωσης ποσού
6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (αποφ.209/07 περί «Συμμετοχής εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στο Ν. Ηλείας, διάθεση πίστωσης ποσού και έκδοση εντάλματος προπληρωμής»)
7. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου από ένταλμα προπληρωμής (απόφ.233/07 περί ¨Συμμετοχής εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην 6η Διεθνή Έκθεση, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (POLIS 2007) στη Θεσσαλονίκη, διάθεση πίστωσης ποσού και έκδοση εντάλματος προπληρωμής¨)
8. Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην Αγγλία

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Λάμπρος Σπ. Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
264
2007

Έγκριση της μελέτης για την «Προμήθεια βιβλίων» και διάθεση πίστωσης ποσού

269
2007

Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην Αγγλία

262
2007

Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του συλλόγου εργαζομένων του ΑΣΔΑ και διάθεση πίστωσης ποσού

263
2007

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.06/07 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί σύστασης της πάγιας προκαταβολής

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.