Συνεδριάσεις ΕΕ

14-11-2022 27η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 10/11/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 6044

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 27η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 14 Noεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD (Θεσσαλονίκη 23.11.2022)
2.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
3.Λήψη απόφασης για δωρεά του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) στον Δήμο Πετρούπολης
4.Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 09/2022 μελέτης «Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ+», κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
109
2022

.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD (Θεσσαλονίκη 23.11.2022)

110
2022

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

111
2022

Λήψη απόφασης για δωρεά του οχήματος του ΑΣΔΑ με αριθ.κυκλ. ΚΗΟ 4865 (Υδροφόρα) στον Δήμο Πετρούπολης

112
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθ. 09/2022 μελέτης «Αποτίμηση Δράσεων ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΚΤ, κωδικοποίηση μεταβολών στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον σχεδιασμό της νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με χ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.