Συνεδριάσεις ΕΕ

13-05-2015 17η Συνεδρίαση

Περιστέρι:06/05/2015 Προς:
Αρ. Πρωτ.:1270 Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 17η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2015, ως επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 65 (Περιστέρι), την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 12.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας ¨Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή-2015¨
2. Εκδίκαση ενστάσεων κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας ¨Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2015¨
3. Έγκριση της δαπάνης για ¨Θεσμική εξυγίανση με αποσαφήνιση ιδιοκτησιακών θεμάτων και πολεοδομικού θεσμικού καθεστώτος¨ και διάθεση πίστωσης ποσού
4. Έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής περιφράξεων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Περιστερίου και διάθεση πίστωσης ποσού
5. Έγκριση της δαπάνης για αποκατάσταση φθορών στο Θέατρο Φοίνικα του Δήμου Περιστερίου, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και διάθεση πίστωσης ποσού
6. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.300,00€ σε βάρος του Κ.Α 70.6473 «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
7. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μελών Δ.Σ και Ε.Ε του Συνδέσμου
8. Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας 2015

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
109
2015

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μελών Δ.Σ και Ε.Ε του Συνδέσμου

102
2015

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στις Βρυξέλλες για το σεμινάριο “Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής”

103
2015

Εκδίκαση ενστάσεων κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας ¨Εργασίες αποψίλωσης στη Νότια Περιοχή-2015¨

104
2015

Εκδίκαση ενστάσεων κατά του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας ¨Εργασίες αποψίλωσης στη Βόρεια Περιοχή-2015¨

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.