Συνεδριάσεις ΕΕ

11-08-2023 22η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 08/08/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 4715

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 22η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4688/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
2.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4689/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση υλοποίησης των δράσεων ΕΥΦΔ 1.1.6 & 1.1.7 του έργου «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση και Διευκόλυνση της Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ για τις έξυπνες πόλεις, την τοπική έξυπνη οικονομία, την έξυπνη διαβίωση των πολιτών και σε έξυπνα συστήματα προσέλκυσης και διαχείρισης ροών επισκεψιμότητας»
3.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
090
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4688/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση κα

091
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4689/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με τη μετάθεση υλοποίησης των δράσεων ΕΥΦΔ 1.1.6 & 1.1.7 του έργου «¨e-INNO-HUB Δυτικής Αθήνας¨ Ανάπτυξη και Διασύνδεση της Έρευνας και της Eπιχειρηματικότητας και Διάδοση

092
2023

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.