Συνεδριάσεις ΕΕ

10-04-2023 9η Συνεδρίαση

Περιστέρι:05/04/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:1922

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 9η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5011/19.09.2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή Ερευνητικών Υπηρεσιών «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030 : Eπικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων, ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και προστασίας για την ανάπτυξη Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Δυτικής Αθήνας»
2.Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2023
3.Λήψη απόφασης για την 3ης τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και του Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»
4.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ.108 & 109/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 23/2023)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
046
2023

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5011/19.09.2022 Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή Ερευνητικών Υπηρεσιών «Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030 : Eπικαιροποίηση ΣΟΑΠ, αξιολόγηση ελλείψεων, ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και προστασίας για την α

047
2023

Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω, για το έτος 2023

048
2023

Λήψη απόφασης για την 3ης τροποποίηση – παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και του Δήμου Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

049
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ.108 & 109/2023 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 23/2023)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.