Συνεδριάσεις ΕΕ

08-12-2022 29η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 05/12/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 6536

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:………………………………………………………………………………
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 29η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
2. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨»
3. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020
4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 521,523/2022 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.107/2022)
5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 526,527/2022 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.109/2022)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
115
2022

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

116
2022

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨»

117
2022

Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020

118
2022

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από τα υπ’ αριθ. 521,523/2022 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (Αποφ.107/2022)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.