Συνεδριάσεις ΕΕ

08-05-2023 12η Συνεδρίαση

Περιστέρι:03/05/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:2449

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 12η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 08 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ¨(Αποφ.Ε.Ε. 53/2023)
2.Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)»
3.Λήψη απόφασης για την Οργάνωση της Παραγωγής και Αναμετάδοσης Ραδιοφωνικών Σποτ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ¨)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
055
2023

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α. του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023 και έκδοση εντάλματος προπληρωμής ¨Μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ¨(Αποφ.Ε.Ε. 53/2023)

056
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών της ομάδας έργου για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)»

057
2023

Λήψη απόφασης για την Οργάνωση της Παραγωγής και Αναμετάδοσης Ραδιοφωνικών Σποτ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υ

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.