Συνεδριάσεις ΕΕ

07-11-2022 26η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Περιστέρι: 03 /11/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.: 5926

Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 26η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 07 Noεμβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022
2. Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα”
3. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο “Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας”
4. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD (Θεσσαλονίκη, 23/11/2022)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
105
2022

Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022

106
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα”

107
2022

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022 και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για μετάβαση εκπροσώπων του ΑΣΔΑ στο “Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας”

108
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD (Θεσσαλονίκη, 23/11/2022)

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.