Συνεδριάσεις ΕΕ

07-09-2023 23η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 04/09/2023 Προς :Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ.Πρωτ.: 5002

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 23η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Εναρκτήριο Συνέδριο (Kick of Meeting) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ¨SOTERIA¨ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨ και έκδοση εντάλματος προπληρωμής
2.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4071/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Πράξεων και Φακέλων Πράξεων ΕΦΔ – Δικαιούχων)»
3.Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4940/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
4.Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)
5.Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου»

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
097
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτιστικών για την αναβάθμιση φωτισμού του γηπέδου Ακαδημιών και λοιπών εξωτερικών χώρων στο Δήμο Ιλίου»

096
2023

Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου για το έργο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)

095
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4940/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Δημοσιότητας και Διαχείρισης των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτική

094
2023

Επικύρωση ή μη του πρακτικού (πρωτ.ΑΣΔΑ 4071/2023) της Επιτροπής Παραλαβής σχετικά με την τροποποίηση της σύμβασης του έργου «Υποστήριξη της Προετοιμασίας του Κλεισίματος των έργων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (διασφάλιση αντιστοίχισης φυσικού και οικονομικ

093
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στο Εναρκτήριο Συνέδριο (Kick of Meeting) του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ¨SOTERIA¨ στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ¨HORIZON¨ και έκδοση εντάλματο

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.