Συνεδριάσεις ΕΕ

06-10-2023 26η Συνεδρίαση

Περιστέρι: 03/10/2023 Προς :Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ.Πρωτ.: 5590

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 26η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Παρασκευή 06 Oκτωβρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024
2.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη GITEX GLOBAL 2023 στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», καθορισμός των εξόδων και έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
3.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.436/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 93/2023)

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
108
2023

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από το υπ’ αριθ.436/2023 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Αποφ.Ε.Ε. 93/2023)

107
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη GITEX GLOBAL 2023 στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, μετάβαση εκπροσώπων στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντιες Υπηρεσίες Στήριξης και Διάχυσης της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα», καθορισμός των εξόδων και έκδοση εντάλματος π

106
2023

Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2024

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.