Συνεδριάσεις ΕΕ

06-10-2022 22η Συνεδρίαση

Περιστέρι:03/10/2022 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Αρ. Πρωτ. 5297

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 22η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2022, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Πέμπτη 06 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)
2. Έκθεση 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2022
3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027»
4. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του επικαιροποιημένου πλάνου δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικών στελεχών των Κοινωνικών Δομών της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”)
5. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
087
2022

Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)

088
2022

Έκθεση 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2022

089
2022

Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του ΑΣΔΑ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027»

090
2022

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του επικαιροποιημένου πλάνου δημοσιότητας του έργου «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση τω

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.