Συνεδριάσεις ΕΕ

06-02-2023 4η Συνεδρίαση

Περιστέρι:02/02/2023 Προς: Μέλη Ε.Ε. του ΑΣΔΑ
Αρ. Πρωτ.:620

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κύριο:……………………………………………………………………………………………………………………….
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.
Σας προσκαλούμε στην 4η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ έτους 2023, που θα γίνει στα γραφεία του ΑΣΔΑ, Αρκαδίας 37 (Περιστέρι), την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11.00
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο CITIES FORUM 2023 (Μαζί για πράσινες και δίκαιες πόλεις), στο Τορίνο της Ιταλίας και μετάβαση εκπροσώπων
2.Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο πρόγραμμα TAIEX-REGIO (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία), μετάβαση εκπροσώπων στην 1η συνάντηση στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας
3.Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023
4.Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020
5.Τροποποίηση της υπ΄αριθ.04/2023 (ΑΔΑ:9Ξ1ΚΟΡΕΓ-9Δ7) απόφαση της Ε.Ε “Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του 4412/2016 όπως ισχύει) για το έτος 2023”

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

Αρ. Απόφασης
Έτος
Απόφαση ΕΕ
Αρχείο
013
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο CITIES FORUM 2023 (Μαζί για πράσινες και δίκαιες πόλεις), στο Τορίνο της Ιταλίας και μετάβαση εκπροσώπων

014
2023

Λήψη απόφασης για συμμετοχή του ΑΣΔΑ, στο πρόγραμμα TAIEX-REGIO (Κοινωνική ένταξη, ενσωμάτωση και καινοτομία), μετάβαση εκπροσώπων στην 1η συνάντηση στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

015
2023

Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2023

016
2023

Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020

© 2024 ΑΣΔΑ. All Rights Reserved.